Entreprenad.

En totalleverantör

Med en egen ägd flotta av båtar, pråmar och maskiner utför vi själva de flesta av de arbeten som behövs för att just din brygg- eller kajlösning skall komma på plats. Vi har maskiner för att gräva, muddra, borra och påla med mera. Frakt och bogsering utförs i egen regi.

Med andra ord vi löser problemet.


Med oss får du en totalleverantör för byggnation i och nära vatten.

Entreprenad B
Entreprenad 4jpg
Entreprenad D
Entreprenad C
Entreprenad 5