Bryggor.

Latt flytbrygga B
Latt flytbrygga C
Latt flytbrygga D
Trabetong
Offentlig miljö 12
Trabetong B
Helbetongbrygga
Betong C
Betong D
Kaj
Fast 9
Fast 7
Sjosattning A
Sjosattning B
Sjosattning C

Lättare flytbrygga

Lättare flytbryggor har ett trädäck som vilar på pontoner gjorda i plast. Bryggtypen kräver ett läge som är någorlunda skyddat för väder och vind och lämpar sig för mindre båtar eller som badbrygga. Bryggan kan mycket väl även användas till hela anläggningar. Här är det bara fantasin och ekonomin som sätter stopp.


Träbetongbrygga

En träbetongbrygga består av betongpontoner som samanbinds med trä. Träbetongbryggor kan enkelt byggas i olika sektioner och längder. Därför är det här en brygglösning som ofta väljs av marinor för fritidsbåtar och privatpersoner som har behov av robusta bryggor samtidigt som de önskar att bryggan skall ge ett trevligt intryck. Det är också en kostnadseffektiv konstruktion.


Helbetongbrygga

En helbetongbrygga har en tålig bryggkonstruktion gjord för att klara större båtar och tuffare lägen. Bryggkroppen består av ett helt stycke i armerad betong och har en kärna av cellplast, som då gör bryggan osänkbar. Däcket kan givetvis kläs med trä. Den kraftiga konstruktionen gör att bryggan lämpar sig som en mindre dämpare.


Fast brygga & kaj

Fasta bryggor och kajer har en konstruktion som är permanent förankrad. Desa utförs oftast i stål och betong.Alternativt till exempel stenkistor eller pålar. Den här typen av byggnation är vanligtvis den mest permanenta och tillförlitliga formen av brygga eller kaj och lämplig för större båtar.


Sjösättningsramp

Utförs i betong alternativt i stål för Subliftar.